Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raguvos gimnazijos nuostatai 235.82 KB
Pranešimas apie Panevėžio r. lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo aprašo parengimą.pdf 2020-09-07 09:06:54 360.82 KB
Reorganizavimo sąlygų aprašas (Raguvos g. ir Raguvos l-d) 2020-09-06 11:23:59 360.82 KB
Tvarkos
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.pdf 2020-09-06 11:28:10 317.63 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis apmokėjimo pakeitimai 2020-09-06 11:28:11 70.18 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo pokalbio organizavimo ir vykdymo tvarka.pdf 2020-09-06 11:28:12 660.1 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo(si) ir skatinimo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:12 375.03 KB
Gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarka.pdf 2020-09-06 11:28:14 204.45 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vi 2020-09-06 11:28:14 210.39 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:18 4.91 MB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 1 2020-09-06 11:28:19 338.11 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 2 2020-09-06 11:28:20 485.63 KB
Raguvos g. lankomumo tvarkos aprašas 2019-09-05 v1-83 2020-09-06 11:28:20 308.26 KB
Raguvos gimnaz. smurto ir patyč. aprašas 2020-09-06 11:28:21 483.64 KB
Raguvos gimnazijos dalinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarka pedagoginiams darbuotojams 2020-09-06 11:28:22 130.17 KB
Raguvos gimnazijos du sistema atnaujinta nuo 2020-01-01 (gera) (1) 2020-09-06 11:28:23 520.99 KB
Raguvos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:24 582.19 KB
Raguvos gimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:24 246.56 KB
Turto_nuoma_raguvos 2020-09-06 11:28:25 129.95 KB
Raguvos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-06 11:28:54 663.34 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbuotoju etikos kodeksas 2020-08-07 16:03:21 159.79 KB
Raguvos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2020-08-07 16:03:15 273.41 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo 2020-08-07 12:59:52 133.77 KB
Priėmimas į gimnaziją
Raguvos gimnazijos priėmimo mokytis tvarkos aprašas 2020 m. 318.49 KB
Prašymas mokytis gimnazijoje 60 KB
Priėmimo komisija ir darbo reglamentas 2020-03-03 210.28 KB
Įsakymas, dėl mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą 189.83 KB
Dėl vaikų ugdymo šeimoje 197.43 KB
Pareigybių aprašymai
Neformaliojo švietimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:06 198.78 KB
Administracija
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:25:50 268.48 KB
Pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:01 283.28 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:53 384.32 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:45 304.94 KB
Specialistai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:23 184.21 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:01 223.09 KB
Spec. pedagogo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:11 224.45 KB
15. socialinio pedagogo pareigybes aprasymas.pdf 2020-08-07 16:28:45 225.69 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:57 189.81 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:10 209.43 KB
Kompiuterinių sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:28 214.68 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:34 368.8 KB
Mokytojai
Klasės vadovo pareigybinis aprašymas 2020-08-07 16:25:40 303.14 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:22 300.71 KB
Vairavimo mokytojo - instruktoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:37 301.5 KB
Neformalaus švietimo būrelio vadovo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:58 300.77 KB
Trenerio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:11 296.67 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:35 299.77 KB
Mišraus amžiaus vaikų grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:48 302.73 KB
Darbuotojai
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:17 368.8 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:43 296.88 KB
Naktinio sargo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:51 188.93 KB
Pastatų priežiuros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:28 190.2 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:37 292.31 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:33:07 290.09 KB
Katilų priežiūros meistro pareigybės aprašymas. 2020-08-07 16:34:57 295.11 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:35:26 290.88 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Soc. pedagogo planas 2019 m 2020-09-10 11:48:41 487.98 KB
Raguvos gimnazijos ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2020-10-08 20:51:32 686.83 KB
Strateginis planas 2016-2018 2020-09-10 11:52:05 738.13 KB
Mėnesio veiklos planai
2020 lapkričio mėn. darbo planas 2020-11-03 17:37:22 68.72 KB
2020 m. spalio mėnesio darbo planas 2020-11-03 17:37:22 78.08 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020-09-10 10:54:16 53 KB
Aiškinamasis raštas prie 2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų 2020-09-10 10:54:16 50 KB
Finansavimo sumos 2020 m. kovo 31 d. 2020-09-10 10:54:17 41 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020-09-10 10:54:17 45 KB
2019 metų ataskaitos
Finansavimo sumos 2019-03-31 2020-09-10 10:29:05 41 KB
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-10 10:29:05 373.13 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019- 03- 31 far 2020-09-10 10:29:06 51 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019- 06- 30 far 2020-09-10 10:29:07 51.5 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019- 09- 30 far 2020-09-10 10:29:08 52 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio 2020-09-10 10:29:09 119.5 KB
Finansavimo sumos 2019-06-30 2020-09-10 10:29:10 41 KB
Finansavimo sumos 2019-09-30 2020-09-10 10:29:11 41 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 2020-09-10 10:29:12 51.5 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 2020-09-10 10:29:12 53 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30 2020-09-10 10:29:13 51.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 2020-09-10 10:53:07 45.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30 2020-09-10 10:53:24 45.5 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2020–2021 m. m. 23.02 KB
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2020–2021 m. m. 23.29 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 473.03 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 66.34 KB
Biudžeto ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2020-09-10 09:38:27 47.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2020-09-10 09:38:56 48.07 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Raguvos pirkimu planas 2020 2020-09-10 11:38:32 62 KB
Raguvos pirkimų planas 2019 2020-09-10 11:38:32 61.5 KB
Pirkimų žurnalas 2019 2020-09-10 11:38:32 558 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1–IV klasių pamokų tvarkaraštis 2020–2021 m. m. 325.97 KB
8 kl. integruotų pamokų planas 2020–2021 m. m. 19.31 KB
Dokumentai mokytojams Atnaujinta Dydis
Pasirenkamojo dalyko programa 34 KB
Detaliųjų planų pavyzdys 70.5 KB
Pasirengimo atvirai pamokai forma 13.28 KB
Prašymų formos mokytojams Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo į kelionę atmintinė 21.78 KB
Prašymo išvykoms su mokiniais į kelionę forma 13.37 KB
Prašymo išvykoms su mokiniams į renginius forma 13.57 KB
Prašymo pavyzdys 17.39 KB
Prašymo vykti į tarnybinę komandiruotę forma 13.91 KB
Valstybinės kalbos komisijos medžiaga iš www.vkk.lt Atnaujinta Dydis
Atkreipkime dėmėsį į šiuos kalbos dalykus 47 KB
Atkreipkime dėmesį į šiuos rašybos ir skyrybos dalykus 63.5 KB
Socialinis pedagogas rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Kur kreiptis pagalbos kai vaikas vartoja psichoaktyviąsiąs medžiagas 26.39 KB
Psichologas rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Kas yra patyčios 311.5 KB
Tėvų švietimo studija rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Tėvams 2020-11-26 18:54:43 109.61 KB
Tėvams_1 2020-11-26 18:54:43 416.22 KB
Tėvams_2 2020-11-26 18:54:43 533.91 KB
Kompiuterių poveikis 2020-11-26 18:54:43 301.3 KB
Paauglystės tarpsnis 2020-11-26 18:54:43 341.07 KB
Alkoholis, tabakas 2020-11-26 18:54:43 3.8 MB
Vaikų depresija 2020-11-26 18:54:43 102.07 KB