Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raguvos gimnazijos nuostatai 2022-06-08 12:30:40 247.29 KB
Pranešimas apie Panevėžio r. lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo aprašo parengimą.pdf 2022-06-08 12:30:40 360.82 KB
Reorganizavimo sąlygų aprašas (Raguvos g. ir Raguvos l-d) 2022-06-08 12:30:40 360.82 KB
Tvarkos
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.pdf 2021-02-15 16:42:06 317.63 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis apmokėjimo pakeitimai 2021-02-15 16:42:06 70.18 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo pokalbio organizavimo ir vykdymo tvarka.pdf 2021-02-15 16:42:06 660.1 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo(si) ir skatinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:06 375.03 KB
Gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarka.pdf 2021-02-15 16:42:06 204.45 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-02-15 16:42:06 210.39 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 4.91 MB
Raguvos gimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 246.56 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 1 2021-02-15 16:42:07 338.11 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 2 2021-02-15 16:42:07 485.63 KB
Raguvos gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 308.26 KB
Raguvos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 582.19 KB
Raguvos gimnazijos nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 129.95 KB
Raguvos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 16:42:07 663.34 KB
Pamokų stebėjimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:08 390.59 KB
Raguvos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Skruzdėliukas“ smurto, ugdymo įstaigoje ir artimoje aplinkoje, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 654.23 KB
Raguvos gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema 319.39 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 533.07 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 220.55 KB
Raguvos gimnazijos vidaus kontrolės politika 969.19 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo 1 priedas 63.33 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 542.59 KB
Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-01-20 10:25:15 149.12 KB
Raguvos gimnazijos dalinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarka pedagoginiams darbuotojams 61.27 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbuotoju etikos kodeksas 2020-08-07 16:03:21 159.79 KB
Raguvos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2020-08-07 16:03:15 273.41 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo 2020-08-07 12:59:52 133.77 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymas mokytis gimnazijoje 2024-06-10 11:31:11 45.5 KB
Raguvos gimnazijos priėmimo mokytis tvarkos aprašas 2020 m. 2024-06-10 11:31:11 318.49 KB
Priėmimo komisija ir darbo reglamentas 2020-03-03 2024-06-10 11:31:11 210.28 KB
Įsakymas, dėl mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą 2024-06-10 11:31:11 189.83 KB
Dėl vaikų ugdymo šeimoje 2024-06-10 11:31:11 197.43 KB
Pareigybių aprašymai
Neformaliojo švietimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:06 198.78 KB
Administracija
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:25:50 268.48 KB
Pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:01 283.28 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:53 384.32 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:45 304.94 KB
Specialistai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:23 184.21 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:01 223.09 KB
Spec. pedagogo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:11 224.45 KB
15. socialinio pedagogo pareigybes aprasymas.pdf 2020-08-07 16:28:45 225.69 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:57 189.81 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:10 209.43 KB
Kompiuterinių sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:28 214.68 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:34 368.8 KB
Mokytojai
Klasės vadovo pareigybinis aprašymas 2020-08-07 16:25:40 303.14 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:22 300.71 KB
Vairavimo mokytojo - instruktoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:37 301.5 KB
Neformalaus švietimo būrelio vadovo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:58 300.77 KB
Trenerio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:11 296.67 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:35 299.77 KB
Mišraus amžiaus vaikų grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:48 302.73 KB
Darbuotojai
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:17 368.8 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:43 296.88 KB
Naktinio sargo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:51 188.93 KB
Pastatų priežiuros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:28 190.2 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:37 292.31 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:33:07 290.09 KB
Katilų priežiūros meistro pareigybės aprašymas. 2020-08-07 16:34:57 295.11 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:35:26 290.88 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 m. m. 113.7 KB
Mėnesio veiklos planai
2023-11 Darbo planas 74.97 KB
2023-12 Darbo planas 80.59 KB
2024-01 Darbo planas 80.01 KB
2024-02 Darbo planas 76.52 KB
2024-03 Darbo planas 94.81 KB
2024-04 Darbo planas 72.93 KB
2024-05 Darbo planas 98.07 KB
2024-06 Darbo planas 82.4 KB
Veiklos ataskaitos
2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita 41.58 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų ataskaitos
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų 57 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis 18.24 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis 45.5 KB
Finansavimo sumų pokytis 2023 m. i pusmetis 41 KB
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų 56 KB
Finansavimo sumų pokytis 2023 m. i ketvirtis 41 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 45.5 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis 18.09 KB
Aiškinamasis raštas prie 2023 m. FAR prie biudžeto ataskaitų 130 KB
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 410.18 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 49.64 KB
2022 metų ataskaitos
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 547.89 KB
Aiškinamasis raštas prie 2022 m. far 131 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 49.86 KB
2021 metų ataskaitos
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų 54.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis (1) 45.5 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis 52 KB
Finansavimo sumų pokytis per 2021 m. I-II ketvirčius 2021-09-20 12:47:14 41 KB
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 392.32 KB
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. far 133 KB
2020 metų ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020-09-10 10:54:16 53 KB
Aiškinamasis raštas prie 2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų 2020-09-10 10:54:16 50 KB
Finansavimo sumos 2020 m. kovo 31 d. 2020-09-10 10:54:17 41 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis 2020-09-10 10:54:17 45 KB
Aiškinamasis raštas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis 255.41 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 1.06 MB
2019 metų ataskaitos
Finansavimo sumos 2019-03-31 2020-09-10 10:29:05 41 KB
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-10 10:29:05 373.13 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019- 03- 31 far 2020-09-10 10:29:06 51 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019- 06- 30 far 2020-09-10 10:29:07 51.5 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019- 09- 30 far 2020-09-10 10:29:08 52 KB
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio 2020-09-10 10:29:09 119.5 KB
Finansavimo sumos 2019-06-30 2020-09-10 10:29:10 41 KB
Finansavimo sumos 2019-09-30 2020-09-10 10:29:11 41 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 2020-09-10 10:29:12 51.5 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 2020-09-10 10:29:12 53 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019-09-30 2020-09-10 10:29:13 51.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 2020-09-10 10:53:07 45.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2019-06-30 2020-09-10 10:53:24 45.5 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-12 14:50:05 23.02 KB
Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 16.93 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Raguvos gimnazijos 15 dienų valgiaraštis 7–10 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.27 MB
Raguvos gimnazijos 15 dienų valgiaraštis 11–14 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.26 MB
Raguvos gimnazijos 15 dienų valgiaraštis 15–18 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.29 MB
Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Skruzdėliukas“ 15 dienų valgiaraštis 2–3 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.21 MB
Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Skruzdėliukas“ 15 dienų valgiaraštis 4–7 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.21 MB
Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriaus 15 dienų valgiaraštis 1–3 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.52 MB
Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriaus 15 dienų valgiaraštis 4–7 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.53 MB
Raguvos gimnazijos Trakiškių skyriaus 15 dienų valgiaraštis 1–3 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:45 3.52 MB
Raguvos gimnazijos Trakiškių skyriaus 15 dienų valgiaraštis 4–7 metų vaikų amžiaus grupei 2023-10-04 11:12:46 3.54 MB
Biudžeto ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-05-13 11:04:07 47.41 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2021-05-13 11:04:07 47.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-05-13 11:04:07 47.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2021-05-13 11:04:07 48.07 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Raguvos pirkimų planas 2019 2021-03-04 17:43:49 61.5 KB
Pirkimų žurnalas 2019 2021-03-04 17:43:49 558 KB
Raguvos pirkimu planas 2020 2021-03-04 17:43:49 62 KB
Raguvos gimnazijos pirkimų planas 2021 m. 2021-03-04 17:43:49 225.69 KB
Raguvos gimnazijos pirkimų planas 2022 m. 129.86 KB
Raguvos gimnazijos planuojamų pirkimų vertės 2022 metams papildimas 18.47 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos planuojamų pirkinių vertės 2023 metams. 194.19 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023–2024 m. m. pamokų tvarkaraštis 2023-11-11 19:15:47 327.63 KB
2023-2024 m. m. ilgalaikių konsultacijų tvarkaraštis 17.16 KB
Dokumentai mokytojams Atnaujinta Dydis
Pasirenkamojo dalyko programa 34 KB
Detaliųjų planų pavyzdys 70.5 KB
Pasirengimo atvirai pamokai forma 13.28 KB
Mokinių projektinės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 88 KB
Prašymų formos mokytojams Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo į kelionę atmintinė 21.78 KB
Prašymo išvykoms su mokiniais į kelionę forma 13.37 KB
Prašymo išvykoms su mokiniams į renginius forma 13.57 KB
Prašymo pavyzdys 17.39 KB
Prašymo vykti į tarnybinę komandiruotę forma 13.91 KB
Valstybinės kalbos komisijos medžiaga iš www.vkk.lt Atnaujinta Dydis
Atkreipkime dėmėsį į šiuos kalbos dalykus 47 KB
Atkreipkime dėmesį į šiuos rašybos ir skyrybos dalykus 63.5 KB
Socialinis pedagogas rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Kur kreiptis pagalbos kai vaikas vartoja psichoaktyviąsiąs medžiagas 26.39 KB
Psichologas rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Kas yra patyčios 311.5 KB
Tėvų švietimo studija rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Tėvams 2020-11-26 18:54:43 109.61 KB
Tėvams_1 2020-11-26 18:54:43 416.22 KB
Tėvams_2 2020-11-26 18:54:43 533.91 KB
Kompiuterių poveikis 2020-11-26 18:54:43 301.3 KB
Paauglystės tarpsnis 2020-11-26 18:54:43 341.07 KB
Alkoholis, tabakas 2020-11-26 18:54:43 3.8 MB
Vaikų depresija 2020-11-26 18:54:43 102.07 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Mokinių pasiekimai konkursuose 2020–2021 m. m. 2022-10-10 11:39:54 186 KB
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2020–2021 m. m. 2022-10-10 11:39:54 40.5 KB
Mokinių pasiekimai konkursuose 2021–2022 m. m. 2022-10-10 11:39:54 261 KB
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2021–2022 m. m. 2022-10-10 11:39:54 74.5 KB
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2022–2023 m. m. 123 KB
Mokinių pasiekimai konkursuose 2022–2023 m. m. 280 KB
Mokinių pasiekimai olimpiadose 2023–2024 m. m. 45 KB
Mokinių pasiekimai konkursuose 2023–2024 m. m. 220.5 KB
Reorganizavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pranešimas apie Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą 261.16 KB
Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas 273.16 KB
Specialusis pedagogas ir logopedas rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Patarimai tėvams.doc 293.71 KB
Būkite kalbos pavyzdžiu savo vaikui.doc 46.91 KB
Skaitome vaikams.docx 92.89 KB
Vaikas neatsimena ilgesnio teksto.doc 31.72 KB
Saugumas (COVID-19) Atnaujinta Dydis
Saugumas (COVID-19) 810.95 KB
Klasė nesitiria profilaktiškai 2022-01-19 15:00:27 599.72 KB
Klasė-kaupiniai 651.24 KB
Klasė-gat 617.95 KB
Ikimokyklinis, priešmokyklinis-kontaktas ugdyme (vaikai) 553.43 KB
Darbuotojų kontaktas 724.36 KB
Aukštasis mokslas 1.66 MB
Emocinė parama Atnaujinta Dydis
Emocinė parama 16.74 KB
Rekomendacijos kaip šiuo metu pasirūpinti savo psichologine sveikata. 548.66 KB
Rekomendacijos kaip kalbėtis bei palaikyti ką tik katastrofinius įvykius išgyvenusius žmones 326.56 KB
Rekomendacijos. neleiskime įsiplieksti nesantaikai. 154.23 KB
Prasminga veikla streso apsuptyje. 6.38 MB
Kaip reaguoti į priešišką vaikų elgesį prieš rusakalbius. 605.13 KB
Kriziu-valdymas-mokyklose 1.45 MB
Atmintinė kaip kalbėtis su vaikais apie karą ukrainoje. 454.35 KB
Skelbimai Atnaujinta Dydis
Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui „Skruzdėliukas“ reikalingas logopedas, specialusis pedagogas (0,5 et. pareigybės) 13.4 KB
Viešo nuomos konkurso sąlygos 2023-11-20 10:40:03 32.07 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Tėvams apie UTA 2022-09-22 14:24:41 2.12 MB
Komunikacijos planas mokyklai 1.09 MB
Ko mokosi mokiniai? 2022-09-22 14:25:54 5.73 MB
Užsienio šalių patirtis 2022-09-22 14:25:39 1.06 MB
Komunikacija ir tinklaveika 2 549.24 KB
Komunikacija ir tinklaveika 1 961.75 KB
Darbo plano pavyzdys 2022-09-23 09:51:21 145.56 KB
Susipažinkime su atnaujinta informacija apie UTA, 2022-12-02: 12.99 KB
Duomenų apsauga prašymas Atnaujinta Dydis
DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA 16.38 KB
Sukurti projekto Connecting STEM with Art rezultatai Atnaujinta Dydis
Connecting stem with art 10.56 MB
Integrated subjects module primary education sustainable development 501.34 KB
Integrated subjects module years 9 and 10 sustainable development 645.95 KB
Sustainable energy resources 7.55 MB
Connecting stem with art project work book 2.12 MB
Integruotų dalykų modulis. 9-10 klasės. darnus vystymasis 397.83 KB
Integruotų dalykų modulis. pradinis ugdymas. darnus vystymasis 293.27 KB