PU/IU grupė „Pelėdžiukai“

„Pelėdžiukų“ grupė (5–6 (7)  metų amžiaus vaikai)

Grupės darbo laikas: 7.00–17.30 val.

Grupėje dirba:

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Kristina Žernosekovienė ir Gražina Baravykienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Raminta Kizienė

Grupės šūkis:

Pelėdžiukai mes maži

Norim būti dideli.

Pasportuosime kartu,

Pabėgiosime ratu.

Į mokyklą mes visi

Išplasnosime visi.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, bei padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

 1. Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje įvardytas kompetencijas.
 2. Organizuoti ugdymą derinant kryptingą ugdomąją pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą.
 3. Pripažinti kasdieninį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį.
 4. Taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, pedagogo ir vaiko sąveika grįstus metodus.
 5. Sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką.
 6. Taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti.
 7. Užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, pedagogo, tėvų, kitų Programą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą.

Vaikai ugdomi pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą:

https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/aalaikini/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20programa%20(nuo%202022%2009%2001).docx

Vaikai, šeimos nariai, ugdymo įstaigos bendruomenė dalyvauja šiuose projektuose:

 1. Grupės projektas „Seku pasaką“.

2. Grupės projektas „Pasimatuok profesiją“.

3. Grupės projektas „Obelis ir kriaušė metų rate“.  

Visą teisinę informaciją apie Priešmokyklinį ugdymą galite surasti tinklalapyje:

https://smsm.lrv.lt/web/lt/tevams/priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa?lang=lt

Atnaujinta: 2022-11-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Vairavimo mokykla