Specialusis pedagogas ir logopedas

Specialiąja pedagoge ir logopede gimnazijoje dirba

Vida Valiukienė Specialusis pedagogas ir logopedas

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Specialusis pedagogas ir logopedas 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Logopedė - spec. pedagogė metodininkė 
Mokomieji dalykai Logopedė - spec. pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Logopedo tikslas – organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Kas gali kreiptis į logopedą?

Į logopedą gali kreiptis tėvai, mokiniai ir mokytojai.

Kada būtina kreiptis į logopedą?

* Jei 2 metų vaikas nepasako nė vieno aiškaus žodžio.

* Jei 2,5 metų vaikas pasako mažiau nei 12 žodžių.

* Jei nesuprantate, ką sako 3 metų vaikas.

* Jei aplinkiniai nesupranta, ką kalba Jūsų 3,5 metų vaikas (nors jūs ir suprantate).

* Jei priešmokyklinio ugdymo grupėje besiugdantis vaikas netaria kai kurių garsų (š, ž, č, z, c, s, r ar kt.).

* Jei pirmoje klasėje besimokantis vaikas negeba sujungti raidžių į skiemenį, skiemenis į žodį, jei rašydamas žodžius praleidžia raides, painioja optiškai panašias raides (u-n, b-d, a-e ir kt.).

Kuo gali padėti logopedas?

Nustatęs vaiko kalbėjimo ir kalbos lygį ir taikydamas specialiąsias priemones padės įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Organizuojamos individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, klasę. Mokiniai logopediniame kabinete lankosi vieną-du kartus per savaitę.

 Specialiojo pedagogo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

 Kada būtina kreiptis į specialųjį pedagogą?

* Kai pastebimi mokinio ugdymo(si) sunkumai kai kuriuose/visuose mokomuosiuose dalykuose;

* Kai vaikas negeba kartu su visa klase atlikti jam skirtų užduočių;

* Kai vaikas nesupranta dėstomo dalyko, nesiorientuoja, apie ką kalbama;

* Kai neišlaiko dėmesio per pamoką;

* Kai vaiko elgesys trukdo ne tik pačiam sau, bet ir šalia esančiam mokytis.

 Kuo gali padėti specialusis pedagogas?

* Teikia pagalbą mokiniams;

* Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;

* Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją;

* Teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus. Organizuojamos grupinės, pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Švietimo pagalbos Tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas.

Specialusis pedagogas ir logopedas rekomenduoja Atnaujinta Dydis
Patarimai tėvams.doc 293.71 KB
Būkite kalbos pavyzdžiu savo vaikui.doc 46.91 KB
Skaitome vaikams.docx 92.89 KB
Vaikas neatsimena ilgesnio teksto.doc 31.72 KB

Atnaujinta: 2022-09-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Vairavimo mokykla