Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje  (toliau – Gimnazija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės į asmens duomenų apsaugos pareigūną, kurio  funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: asmensduomenys@sdg.lt, tel. Nr. +370 37 409 982, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Gimnaziją teikiant prašymą:

Panevėžio r. Raguvos gimnazija  rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PANEVĖŽIO R. RAGUVOS GIMNAZIJOS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

PRANEŠIMAS TĖVAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

VAIKU IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLES

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinta: 2023-03-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Vairavimo mokykla