Biblioteka

Rasuolė Rutkauskienė Bibliotekininkė

Išsilavinimas Aukštasis 
Įgyta specialybė Raštvedybos organizavimas
Pareigos Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

10.00–12.30

13.00–16.00

17.00–19.30

Antradienis

10.00–12.30

13.00–16.00

17.00–19.30

Trečiadienis

10.00–12.30

13.00–16.00

17.00–19.30

Ketvirtadienis

10.00–12.30

13.00–16.00

17.00–19.30

Penktadienis

10.00–12.30

13.00–16.00

17.00–19.30

Tikslai:

 1. Bibliotekos veiklose taikyti inovatyvius metodus, ugdyti skaitymo skatinimo ir rašymo gebėjimus, sudarant sąlygas pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

Uždaviniai:

  1. organizuoti literatūrinius renginius: parodas, susitikimus ir kt.;
  2. vesti informacinio, skaitmeninio raštingumo ugdymo užsiėmimus;
  3. vesti saugesnio interneto užsiėmimus;
  4. teikti  biblioterapines paslaugas;
  5. vykdyti skaitymo skatinimo veiklas.
 1. Bibliotekos fondą komplektuoti remiantis mokymo programomis ir konkrečiais mokyklos bendruomenės poreikiais bei interesais.

Uždaviniai:

  1. peržiūrėti ir nurašyti neaktualius, pasenusius dokumentus;
  2. tvarkyti vadovėlių fondą;
  3. bendradarbiauti su dalykų mokytojais komplektuojant bibliotekos fondą.

   VADOVĖLIAI ĮSIGYTI 2023 M.

   1. Nomeda Kasperavičienė ir kt. Lietuvių k. ir literatūra 1 kl.  1 d.

   2. Nomeda Kasperavičienė ir kt. Lietuvių k. ir literatūra 1 kl.  2 d.

   3. Nomeda Kasperavičienė ir kt. Lietuvių k. ir literatūra 1 kl.  3 d.

   4. Rita Rimšelienė ir kt.. Matematika 1 kl. 1 d.

   5. Rita Rimšelienė ir kt.. Matematika 1 kl. 2 d.

   6. Rita Rimšelienė ir kt.. Matematika 1 kl. 3 d.

   7. English Code 1 SB + Online Practice, 4 kl.

   8. R.Makarskaitė-Petkevičienė ir kt. Pasaulio pažinimas.TAIP! 4 kl.  1 d.

   9. R.Makarskaitė-Petkevičienė ir kt. Pasaulio pažinimas.TAIP! 4 kl.  2 d.

   10. Irena Smetonienė. Lietuvių k. 5 kl.

   11. Inga Gresienė ir kt. Literatūra 1 d. 5 kl.

   12. Inga Gresienė ir kt. Literatūra 2 d. 5 kl.

   13. I.Gresiene ir kt. Literatūra 7 kl. 1d.

   14. I.Gresiene ir kt. Literatūra 7 kl. 2 d.

   15. Zita Zalitienė. Biologija 7 kl. 1 d.

   16. Zita Zalitienė. Biologija 7 kl. 2 d.

   17. Jolita Kančiauskienė ir kt. Biologija 9 kl. 1 d. (Horizontai)

   18. Jolita Kančiauskienė ir kt. Biologija 9 kl. 2 d. (Horizontai)

   19. Lina Barauskienė ir kt. Žemė 7. Geografija 7 kl. I d.

   20. Lina Barauskienė ir kt. Geografija Žemė 7. 7 kl. 2 d.

   21. Loreta Latvienė. Žemė 9. Geografija 9 kl. 1 d.

   22. Loreta Latvienė. Žemė 9. Geografija 9 kl. 2 d.

   23. I.Kapleris ir kt. Kelias. Istorijos vad. 5 kl. 1 d.

   24. I.Kapleris  ir kt. Kelias.Istorijos vad. 5 kl. 2 d.

   25. V.Meškauskaitė ir kt. Matematika.Visiems. 5 kl. 1 d.

   26. V.Meškauskaitė ir kt. Matematika.Visiems. 5 kl. 2 d.

   27. L.Šernienė, M.Puzaitė. Privet!3. 8 kl.

   28. L.Šernienė, M.Puzaitė. Privet!4. 9 kl.

   29. A.Borodinienė ir kt. Tyrinėjame gamtą. 5 kl.

   30. P.Pečiuliauskienė. FIZIKA? Tai labai paprasta! 7 kl.

   31. I.Kapleris ir kt. Laikas. Istorijos vad. 9 kl. 1 d.

   32. I.Kapleris ir kt. Laikas. Istorijos vad. 9 kl. 2 d.

   33. I.Kanišauskaitė ir kt. Literatūros vadovėlis 9 kl I d.

   34. J.Džezulskienė, D.Vaitiekūnas. Lietuvių k. 7 kl. 2 d.

   35. J.Džezulskienė, D.Vaitiekūnas. Lietuvių k. 7 kl. 1 d.

   36. V.Evans. On Screen B1+

   37. Irena Kanišauskaitė ir kt. Literatūra 11 kl. 1d.

   38. Norbertas Černiauskas. Istorija 11 kl.

   Iš viso egzempliorių: 742 vnt.

   Vadovėlių įsigyta už 11946,08 €

Atnaujinta: 2024-03-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Vairavimo mokykla