Dokumentai
2022 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 547.89 KB
Aiškinamasis raštas prie 2022 m. far 131 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 49.86 KB