Dokumentai
2021 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų 54.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis (1) 45.5 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis 52 KB
Finansavimo sumų pokytis per 2021 m. I-II ketvirčius 2021-09-20 12:47:14 41 KB
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 392.32 KB
Aiškinamasis raštas prie 2021 m. far 133 KB