Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.pdf 2021-02-15 16:42:06 317.63 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis apmokėjimo pakeitimai 2021-02-15 16:42:06 70.18 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo pokalbio organizavimo ir vykdymo tvarka.pdf 2021-02-15 16:42:06 660.1 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo(si) ir skatinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:06 375.03 KB
Gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarka.pdf 2021-02-15 16:42:06 204.45 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-02-15 16:42:06 210.39 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 4.91 MB
Raguvos gimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 246.56 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 1 2021-02-15 16:42:07 338.11 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 2 2021-02-15 16:42:07 485.63 KB
Raguvos gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 308.26 KB
Raguvos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 582.19 KB
Raguvos gimnazijos nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 129.95 KB
Raguvos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 16:42:07 663.34 KB
Pamokų stebėjimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:08 390.59 KB
Raguvos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Skruzdėliukas“ smurto, ugdymo įstaigoje ir artimoje aplinkoje, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 654.23 KB
Raguvos gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema 319.39 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 533.07 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 220.55 KB
Raguvos gimnazijos vidaus kontrolės politika 969.19 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo 1 priedas 63.33 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 542.59 KB
Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-01-20 10:25:15 149.12 KB
Raguvos gimnazijos dalinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarka pedagoginiams darbuotojams 61.27 KB