Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raguvos gimnazijos nuostatai 235.82 KB
Pranešimas apie Panevėžio r. lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo aprašo parengimą.pdf 2020-09-07 09:06:54 360.82 KB
Reorganizavimo sąlygų aprašas (Raguvos g. ir Raguvos l-d) 2020-09-06 11:23:59 360.82 KB
Tvarkos
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.pdf 2020-09-06 11:28:10 317.63 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis apmokėjimo pakeitimai 2020-09-06 11:28:11 70.18 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo pokalbio organizavimo ir vykdymo tvarka.pdf 2020-09-06 11:28:12 660.1 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo(si) ir skatinimo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:12 375.03 KB
Gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarka.pdf 2020-09-06 11:28:14 204.45 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vi 2020-09-06 11:28:14 210.39 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:18 4.91 MB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 1 2020-09-06 11:28:19 338.11 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 2 2020-09-06 11:28:20 485.63 KB
Raguvos g. lankomumo tvarkos aprašas 2019-09-05 v1-83 2020-09-06 11:28:20 308.26 KB
Raguvos gimnaz. smurto ir patyč. aprašas 2020-09-06 11:28:21 483.64 KB
Raguvos gimnazijos dalinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarka pedagoginiams darbuotojams 2020-09-06 11:28:22 130.17 KB
Raguvos gimnazijos du sistema atnaujinta nuo 2020-01-01 (gera) (1) 2020-09-06 11:28:23 520.99 KB
Raguvos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:24 582.19 KB
Raguvos gimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-06 11:28:24 246.56 KB
Turto_nuoma_raguvos 2020-09-06 11:28:25 129.95 KB
Raguvos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-06 11:28:54 663.34 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbuotoju etikos kodeksas 2020-08-07 16:03:21 159.79 KB
Raguvos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2020-08-07 16:03:15 273.41 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo 2020-08-07 12:59:52 133.77 KB
Priėmimas į gimnaziją
Raguvos gimnazijos priėmimo mokytis tvarkos aprašas 2020 m. 318.49 KB
Prašymas mokytis gimnazijoje 60 KB
Priėmimo komisija ir darbo reglamentas 2020-03-03 210.28 KB
Įsakymas, dėl mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą 189.83 KB
Dėl vaikų ugdymo šeimoje 197.43 KB
Pareigybių aprašymai
Neformaliojo švietimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:06 198.78 KB
Administracija
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:25:50 268.48 KB
Pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:01 283.28 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:53 384.32 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:45 304.94 KB
Specialistai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:23 184.21 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:01 223.09 KB
Spec. pedagogo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:11 224.45 KB
15. socialinio pedagogo pareigybes aprasymas.pdf 2020-08-07 16:28:45 225.69 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:57 189.81 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:10 209.43 KB
Kompiuterinių sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:28 214.68 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:34 368.8 KB
Mokytojai
Klasės vadovo pareigybinis aprašymas 2020-08-07 16:25:40 303.14 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:22 300.71 KB
Vairavimo mokytojo - instruktoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:37 301.5 KB
Neformalaus švietimo būrelio vadovo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:58 300.77 KB
Trenerio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:11 296.67 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:35 299.77 KB
Mišraus amžiaus vaikų grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:48 302.73 KB
Darbuotojai
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:17 368.8 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:43 296.88 KB
Naktinio sargo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:51 188.93 KB
Pastatų priežiuros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:28 190.2 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:37 292.31 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:33:07 290.09 KB
Katilų priežiūros meistro pareigybės aprašymas. 2020-08-07 16:34:57 295.11 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:35:26 290.88 KB

Atnaujinta: 2021-01-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.20
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
priemoniu projektas