Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raguvos gimnazijos nuostatai 2022-06-08 12:30:40 247.29 KB
Pranešimas apie Panevėžio r. lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ ir Panevėžio r. Raguvos gimnazijos reorganizavimo aprašo parengimą.pdf 2022-06-08 12:30:40 360.82 KB
Reorganizavimo sąlygų aprašas (Raguvos g. ir Raguvos l-d) 2022-06-08 12:30:40 360.82 KB
Tvarkos
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.pdf 2021-02-15 16:42:06 317.63 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis apmokėjimo pakeitimai 2021-02-15 16:42:06 70.18 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo pokalbio organizavimo ir vykdymo tvarka.pdf 2021-02-15 16:42:06 660.1 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo(si) ir skatinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:06 375.03 KB
Gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarka.pdf 2021-02-15 16:42:06 204.45 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-02-15 16:42:06 210.39 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 4.91 MB
Raguvos gimnazijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 246.56 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 1 2021-02-15 16:42:07 338.11 KB
Priedas prie vertinimo tvarkos nr. 2 2021-02-15 16:42:07 485.63 KB
Raguvos gimnazijos lankomumo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 308.26 KB
Raguvos gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 582.19 KB
Raguvos gimnazijos nekilnojamojo turto nuomos ne konkurso būdu tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:07 129.95 KB
Raguvos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-15 16:42:07 663.34 KB
Pamokų stebėjimo tvarkos aprašas 2021-02-15 16:42:08 390.59 KB
Raguvos gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Skruzdėliukas“ smurto, ugdymo įstaigoje ir artimoje aplinkoje, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 654.23 KB
Raguvos gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema 319.39 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 533.07 KB
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 220.55 KB
Raguvos gimnazijos vidaus kontrolės politika 969.19 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo 1 priedas 63.33 KB
Panevėžio r. Raguvos gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 542.59 KB
Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-01-20 10:25:15 149.12 KB
Raguvos gimnazijos dalinių kelionės išlaidų kompensavimo tvarka pedagoginiams darbuotojams 61.27 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbuotoju etikos kodeksas 2020-08-07 16:03:21 159.79 KB
Raguvos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2020-08-07 16:03:15 273.41 KB
Įsakymas dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo 2020-08-07 12:59:52 133.77 KB
Priėmimas į gimnaziją
Raguvos gimnazijos priėmimo mokytis tvarkos aprašas 2020 m. 318.49 KB
Prašymas mokytis gimnazijoje 60 KB
Priėmimo komisija ir darbo reglamentas 2020-03-03 210.28 KB
Įsakymas, dėl mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą 189.83 KB
Dėl vaikų ugdymo šeimoje 197.43 KB
Pareigybių aprašymai
Neformaliojo švietimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:06 198.78 KB
Administracija
Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:25:50 268.48 KB
Pavaduotojo administracijai ir ūkiui pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:01 283.28 KB
Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:53 384.32 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:45 304.94 KB
Specialistai
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:23 184.21 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:01 223.09 KB
Spec. pedagogo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:11 224.45 KB
15. socialinio pedagogo pareigybes aprasymas.pdf 2020-08-07 16:28:45 225.69 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:28:57 189.81 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:29:10 209.43 KB
Kompiuterinių sistemų administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:28 214.68 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:34:34 368.8 KB
Mokytojai
Klasės vadovo pareigybinis aprašymas 2020-08-07 16:25:40 303.14 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:22 300.71 KB
Vairavimo mokytojo - instruktoriaus pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:37 301.5 KB
Neformalaus švietimo būrelio vadovo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:26:58 300.77 KB
Trenerio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:11 296.67 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:35 299.77 KB
Mišraus amžiaus vaikų grupės auklėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:27:48 302.73 KB
Darbuotojai
Kasininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:17 368.8 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:43 296.88 KB
Naktinio sargo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:30:51 188.93 KB
Pastatų priežiuros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:28 190.2 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:31:37 292.31 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:33:07 290.09 KB
Katilų priežiūros meistro pareigybės aprašymas. 2020-08-07 16:34:57 295.11 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-08-07 16:35:26 290.88 KB

Atnaujinta: 2022-09-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.20 - 11.05
 • 4. 11.25 - 12.10
 • 5. 12.30 - 13.15
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.20 - 15.05
 • 8. 15.15 - 16.00
Vairavimo mokykla