„STEM mokymasis integruojant meną”

Connecting STEM with Art (SMIM)

„STEM mokymasis integruojant meną

Projekto apžvalga

SMIM projektas siekia skatinti sąmoningą STEM  žinių ir gebėjimų  lavinimą(si), kuriant atsinaujinančios energijos šaltinius ekologiškos gyvensenos modeliams. Projektas, kaip XXI amžiaus švietimo strategija, siekia pagerinti mokinių žinias apie atsinaujinančios energijos šaltinius, lavinti įgūdžius STEM ir dailės srityje (kūrybiškumas, kritinis mąstymas, problemų sprendimas) ir mokytojų kompetencijas efektyviai integruotai mokyti gamtos mokslų ir menų dalykų atsižvelgus į realaus pasaulio kontekstą kuriant kūrybiškesnes ir bendradarbiauti skatinančias mokymosi aplinkas bei veiklų modelius mokyklose. Projektu taip pat bus lavinti bus siekiama skatinti tarpkultūrinį bendravimą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kūrybiškumą  

SMIM projektas tiesiogiai įtrauks 18 mokytojų Lietuvoje, Sebijoje ir Turkijoje ir apie 30 mokinių bei 10 švietimo institucijų per visą laikotarpį. Taip pat projekte dalyvaus ir tie mokiniai, kurių klasėse mokosi projekte dalyvaujantys mokiniai. Planuojami 3 mainų savaitės, kuriose dalyvaus po 20 mokinių ir 8–9 mokytojai.

Specifinės veiklos ir jų tikslai:

  • Tobulinti mokinių žinias apie atsinaujinančios energijos šaltinių (vėjo ir saulės) vaizdavimą kiekvienos šalies literatūroje ir mene;
  • Skatinti ir ugdyti STEM žinių pritaikymą kasdieninio gyvenimo sąlygų pagerinimui pasitelkiant kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir bendradarbiavimą sprendžiant problemas;
  • Pritaikyti įgytas STEAM (STEM + MENŲ) kuriant ekologiškų miestų modelius:
  • Integruoti XXI amžiaus ugdymo strategijas tobulinant kūrybiškesnes mokymosi aplinkas ir kurti STEM integruoto su menu veiklų instrukcijas;

Projekte bus sukurtos integruotų STEM + meno veiklų intrukcijos, kurios leis mokytojams įdomiai ir išsamiai pateikti  mokomąją medžiagą apie atsinaujinančios energijos šaltinius ir jų aktualumą bei panaudojimą.

Raguvos gimnazija ir partnerių Serbijoje bei Turkijoje mokyklos  vykdydamos SMIM projektą prisideda prie darnaus vystymosi tiklsų įgyvendinimo pasiekimo.

Projekto partneriai:

RAGUVOS GIMNAZIJA (teikėjai ir koordinatoriai)

GIMNAZIJA CUPRIJA - Serbija

PIRI REIS ANADOLU LISESI- Turkija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos