Pranešimai
Dėl  konkurso į Panevėžio r. Raguvos gimnazijos ...
Kviečiame į brandos atestatų įteikimo šventę.
Panevėžio rajono savivaldybė skelbia konkursą...
Pasiūlymus dėl direktorės ataskaitos vertinimo galite teikti Gimnazijos tarybos pirmininku...
Pranešimas apie Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r.
Pasiūlymus dėl direktorės ataskaitos vertinimo galite teikti iki 2021 m. sausio 30 d. Gimn...
INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ GIMNAZIJOJE ORGANIZUOTI VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL...
Informuojame...