Pranešimai
Pasiūlymus dėl direktorės ataskaitos vertinimo galite teikti iki 2021 m. sausio 30 d. Gimn...
INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ GIMNAZIJOJE ORGANIZUOTI VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL...
Informuojame...
Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai buvo ilgai galvota, kokia dovana ...
Panevėžio r. savivaldybė yra viena iš penkių savivaldybių, dalyvaujanti ...
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas