Pranešimai
Panevėžio rajono savivaldybė skelbia konkursą...
Pasiūlymus dėl direktorės ataskaitos vertinimo galite teikti Gimnazijos tarybos pirmininku...
Pranešimas apie Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r.
Pasiūlymus dėl direktorės ataskaitos vertinimo galite teikti iki 2021 m. sausio 30 d. Gimn...
INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ GIMNAZIJOJE ORGANIZUOTI VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL...
Informuojame...
Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai buvo ilgai galvota, kokia dovana ...
Panevėžio r. savivaldybė yra viena iš penkių savivaldybių, dalyvaujanti ...