Dalyvaujame mokslinio projekto „YouCount“ veiklose

 

Panevėžio rajono Raguvos Gimnazija 2022 m. pradėjo ir 2023 m. tęsia

jaunimui piliečių mokslo iniciatyvas atveriantį bendradarbiavimą su

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslinio tarptautinio Europos Komisijos tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 finansuojamo projekto „YouCount“ komanda

Dar 2022 m. užsimezgęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp Panevėžio rajono Raguvos Gimnazijos ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto atvėrė galimybes Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos vyresnių moksleivių ir mokytojų bendruomenei dalyvauti mokslinio projekto „YouCount“ veiklose.

 „Jaunimo įgalinimas ir socialinių inovacijų bendrakūra bei politikos formavimas pasitelkiant jaunimo socialinį piliečių mokslą (YOUCOUNT)“ - tai tarptautinis projektas apie socialinės įtraukties kūrimą, panaudojant piliečių socialinį mokslą, kaip priemonę mobilizuoti jaunimui sprendžiant jiems aktualias socialines problemas ir kuriant priklausymo bendruomenei jausmą. Į šį projektą yra įsitraukusios įvairios ES valstybės (plačiau apie projekto tarptautiškumą galima rasti anglų kalba šioje pagrindinėje projekto svetainės nuorodoje: 

https://www.youcountproject.eu/about-the-project ).

Lietuvą šiame projekte atstovauja  Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas (SHMMF) (projekto vadovė prof. dr. Eglė Butkevičienė). Įgyvendindama projekto veiklas Lietuvoje, projekto komanda siekia sudominti ir įtraukti Panevėžio rajono jaunimo atstovus dalyvauti projekte tiesiogiai prisidedant prie projekto veiklų „piliečio mokslininko vaidmenyje“. Jaunasis pilietis mokslininkas - tai jaunas aktyvus asmuo, kuris įsitraukia į mokslines veiklas, nes jam arba jai svarbu, kaip sekasi jo rajonui, o ypač jaunimui rajone.

Projekto misija  – sustiprinti jaunimo socialinio priklausymo ir bendruomeniškumo jausmą bei įsitinklinimą rajone per įsitraukimą į mokslinį tyrimą. Jaunimas kviečiamas projekte pasijusti mokslininkais, aktyviais aplinkos savo rajone stebėtojais ir vertintojais, fiksuojant projektui svarbius duomenis specialiai projektui sukurtoje elektroninėje platformoje (nemokamos programėlės pagalba) savo išmaniaisiais telefonais.

Projekto naudos jaunimui:

 • galimybė pažinti piliečių mokslą kaip teoriją ir praktiką;
 • įsitraukimo į mokslines veiklas bei akademinių veiklų patirtys;
 • vertingų akademinių, mokslinių kontaktų tinklo formavimas ir plėtra;
 • savo atstovaujamo rajono visapusiškesnis aktyvus pažinimas ir stebėjimas pasiūlytos programėlės būdu bei nuasmenintų mokslui svarbių duomenų kaupimas apie rajono teikiamas ir kuriamas galimybes jaustis socialiai įsitraukusiam, aktyviam piliečiui;
 • modernus požiūris į galimybes stiprinti jaunimo socialinį įsitraukimą (socialinę įtrauktį) ir su jaunimu siejamas veiklas rajone;
 • priklausymo bendruomenei pojūtis, kuris stiprės dalyvaujant projekte ilgą laiką;
 • nauji kontaktai su akademine bendruomene  ir galimybės pažinti kaip vykdomas mokslinis projektas, nauja ir įdomi patirtis akiračio plėtrai ir žinių stiprinimui.

„YouCount“ projektas skatina kūrybingą jaunimą sukurti naujas žinias apie teigiamus veiksnius, skatinančius jaunimo socialinę įtrauktį ir taip prisidėti prie socialiai vertingos politikos kūrimo rajone, inicijuojant sprendimus socialinės atskirties mažinimui.

Remiantis statistika, visame pasaulyje daugėja jaunimo, kuris dėl įvairių priežasčių patiria socialinę atskirtį. Todėl svarbu kurti žinias ir inovacijas, kurios prisidėtų prie įtraukios ir jaunimui draugiškos visuomenės kūrimo. Tad šiuo tyrimu siekiama įgalinti jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, gebančiais kurti teisingą ir lygiateisę ateities visuomenę ir tuo pačiu įgyti mokslinių tyrimų vykdymo patirties, susirasti naujų draugų, inicijuoti pokyčius Panevėžio raj., bendradarbiaujant su savivaldos, verslo, nevyriausybinių pilietinių organizacijų atstovais. Įžvelgiant socialinės atskirties problemos mastą, pavojų, akademinė bendruomenė siekia plėtoti šio reiškinio tyrimus, naujų ir mokslu pagrįstų būdų problemos teorinei analizei bei praktiniam sprendimui paiešką, siekiant prisidėti prie labiau įtraukiančios ir jaunimui palankios visuomenės kūrimo. Šio mokslinio projekto novatoriškumas ryškus tiek teoriniu, tiek ir praktiniu lygmenimis. Daug informacijos apie projektą taip pat galima rasti ir jo svetainėje adresu:

https://www.youcountproject.eu/about-the-project/what-is-youth-citizen-science

Be aukščiau minėtų tikslų, „YouCount“ projekto rezultatai pateiks įrodymų apie realius jaunimo piliečių socialinių mokslų pasiekimus per praktinę piliečių mokslo veiklą.

Tarptautinę projekto veiklų panoramą sudaro keturi tyrimų klasteriai ir tematinės grupės:

 • Jaunųjų piliečių mokslininkų sistemos kūrimas kartu su tarpdisciplininiu konsorciumu ir kelių lygių suinteresuotųjų šalių platforma Europos ir tarptautinėje aplinkoje.
 • Jaunųjų piliečių mokslininkų projektų įgyvendinimas devyniose Europos šalyse, kur daugiau nei 900 jaunų piliečių mokslininkų ir devynios vietinės gyvosios laboratorijos kartu kurs naujoves.
 • Jaunųjų piliečių mokslininkų veiklos rezultatų ir poveikio įvertinimas mišriais tyrimų metodais.
 • Socialinio ir mokslinio poveikio kūrimas, užtikrinant ilgalaikį veiklų tęstinumą.

Šio mokslinio projekto veiklos leis kiekvienam dalyviui įgyti holistinių, vertingų, įsisąmonintų žinių ir moksliškai pagrįstų priemonių socialiniams pokyčiams inicijuoti ir vykdyti.

Projektas remia sklaidą ir švietimą apie jaunųjų piliečių mokslininkų fenomeną ir siekia sinergijos su kitais panašios krypties tarptautiniais moksliniais projektais bei iniciatyvomis, ypač socialinių mokslų srityje. Projekto koordinatorius - Oslo Metropoliteno universitetas (Norvegija). Projekto tarptautiniai partneriai: Kauno technologijos universitetas (Lietuva), Olborgo universitetas (Danija), ESSRG KST (Vengrija), Fundacion Deusto (Ispanija), Södertörn universitetas (Švedija), Spotterono kompanija Austrija), Universita degli Studi di Napoli Frederico II (Italija), Universität Wien (Austrija), Centrinio Lankašyro universitetas (JK), organizacija „Visuomenė ir mokslas“ (Švedija).

2022 – 2023 metų laikotarpiu „YouCount“ Lietuvos tyrėjų komanda užmezgė ir plėtoja bendradarbiavimą su Raguvos gimnazija, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Ramygalos gimnazija ir kitomis rajono institucijomis ir organizacijomis. 2022 m. buvo įgyvendinti vizitai ir projekto pristatymo renginiai skirtingose gimnazijose, sukaupti norinčių įsitraukti į projekto veiklas jaunimo kontaktai, inicijuotos diskusijos su jaunimu, kitais gimnazijų bendruomenės nariais. Įvykdytos fokusuotos grupinės diskusijos apie socialinę įtrauktį ir socialinę atskirtį.

2022 m. lapkričio mėn. 28 d. Panevėžio rajono Raguvos Gimnazijos moksleiviai ir bendruomenės nariai lankėsi KTU SHMMF, susitiko su „YouCount“ projekto komanda, klausėsi fakulteto dekano doc. dr. Ainiaus Lašo atviros paskaitos moksleiviams „Savo ateities beieškant“ bei dalyvavo patirties dalijimosi seminare „Piliečių mokslo projektų rengimo galimybės ir iššūkiai“, kurį vedė prof. dr. Eglė Butkevičienė. Pastarojo seminaro metu esminis dėmesys buvo kreipiamas į dalijimąsi patirtimi apie tai, kaip į humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus įtraukti piliečių mokslo elementus, buvo kalbama apie piliečių mokslo projektų kūrimą, potencialiai įdomius projektų finansavimo kvietimus, tipinius iššūkius, įgyvendinant panašius projektus. Vienas iš seminaro tikslų buvo paskatinti tyrėjus taikyti piliečių mokslo principus savo moksliniuose projektuose, o jaunuosius mokslininkus atrasti galimybes į tokius projektus ar veiklas įsitraukti.

2023 m. „YouCount“ projektas ir toliau buria aktyvų jaunimą Panevėžio rajone, inicijuojami susitikimai, webinarai, mokymai, planuojamas duomenų rinkimo programėlės aktyvaus naudojimo renginys „App Week“ tarptautinio renginių ciklo savaitės 2023 m. sausio 23-28 d. metu, kviečiami dalyvauti visi suinteresuotieji.

Norinčius įsijungti į mokslinio projekto „YouCount“ veiklas maloniai kviečiame susisiekti su komanda,

kontaktinis asmuo pasiteiravimui:

Audronė Pauliukevičiūtė („YouCount“ mokslo projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja,).

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus St. 37 – 1109, LT-44244 Kaunas, Lietuva              

+370 614 54 535              

audrone.pauliukeviciute@ktu.lt              

YOUCOUNT - Europos Komisijos tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 finansuojamas projektas (dotacijos sutarties numeris 101005931, įgyvendinimo laikotarpis 2020-2024 m.)

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos