Informuojame

INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ GIMNAZIJOJE ORGANIZUOTI VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINĮ UGDYMĄ, PRIEŽIŪRĄ, KAI TĖVAI, ĮTĖVIAI, GLOBĖJAI, ĮSTATYMINIAI ATSTOVAI PRIVALO DARBO FUNKCIJAS (DARBUS) ATLIKTI DARBO VIETOJE IR NEGALI VAIKŲ PRIEŽIŪROS UŽTIKRINTI NAMUOSE.

Tėvai (globėjai), kurie dėl darbo ar kitų, nenumatytų sąlygų negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose, teikia motyvuotą prašymą gimnazijos direktoriui (prašymas gali būti pateiktas elektroniniame dienyne ar atsiunčiamas adresu raguvosg@gmail.com).

Prašymo teikimą gali inicijuoti ir gimnazijos vaiko gerovės komisija.

Pradinis ugdymas vyksta nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: vaikui skiriama atskira patalpa, paruošiama individuali mokymosi vieta, paskiriamas asmuo priežiūrai teikti, jei yra poreikis, vežimas į gimnaziją ir į namus.

Tel. informacijai 8 45 591 498

Soc. pedagogė Giedrė Šuminskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kanišauskė 864585054

Autorius:
Inga Kanišauskė, pavaduotoja

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos