Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas kūno kultūros mokytojo darbo vietai užimti

Panevėžio rajono Raguvos gimnazija skelbia konkursą kūno kultūros mokytojo (pareigybės lygis – A2) darbo vietai užimti nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją su priedais;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Pretendento kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki gegužės 10 d.  nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai arba (skenuoti) elektroniniu paštu, adresu: Laisvės g. 24, Raguva gimnazijos sekretorei Inai Kuodienei arba elektroniniu paštu: raguvosg@gmail.com 

Informacija teikiama tel.: (8 45) 591 498.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Skelbiamas konkursas laisvai pradinių klasių mokytojo darbo vietai užimti

Panevėžio rajono Raguvos gimnazija skelbia konkursą padinių klasių mokytojo (pareigybės lygis – A1) darbo vietai užimti nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją su priedais;

3. Gyvenimo aprašymą;

4. Pretendento kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki gegužės 10 d.  nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai arba (skenuoti) elektroniniu paštu, adresu: Laisvės g. 24, Raguva gimnazijos sekretorei Inai Kuodienei arba elektroniniu paštu: raguvosg@gmail.com 

Informacija teikiama tel.: (8 45) 591 498.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Direktorė Asta Sakalauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2019-04-06